Extra rolstoelplaatsen in de Ghelamco Arena

Extra rolstoelplaatsen in de Ghelamco Arena

KAA Gent zal vanaf de Play Offs 2018 12 extra rolstoelplaatsen aanbieden. Concreet gaat het om 6 plaatsen in vak RS 232 (tribune 2) en 6 plaatsen in vak RS 438 (tribune 4). De plaatsen bevinden zich indoor op de derde verdieping. Het aantal rolstoelplaatsen voor KAA Gentsupporters stijgt zo van 30 naar 42.

Om zo veel mogelijk rolstoelgebruikers de kans te geven een wedstrijd bij te wonen, wordt de volgende regeling gehanteerd:

  • In VAK RS 232 (Ghelamco Tribune) zullen elke wedstrijd minstens vier plaatsen (met begeleider) verdeeld worden via dagverkoop. Twee plaatsen zullen gereserveerd worden voor KAA Gentsupporters met een tijdelijk beperkte mobiliteit. Hiermee worden seizoenskaarthouders bedoeld die wegens ongeval of ziekte tijdelijk een rolstoel gebruiken. Deze wedstrijdtickets voor VAK RS 232 kunnen aangevraagd worden via tickets@kaagent.be
  • In VAK RS 438 (Telenet Tribune) zullen de zes plaatsen in een eerste fase voorbehouden worden voor groepen. Op deze wijze wordt het mogelijk voor zorginstellingen, rust- en verzorgingstehuizen of andere centra om in een beschermde omgeving en met deskundige begeleiding een wedstrijd bij te wonen. Indien de ruimte niet wordt ingenomen door een groep, zullen de zes plaatsen alsnog via dagverkoop te koop worden aangeboden. Aanvragen voor groepen voor de Play Off wedstrijden gebeuren ten laatste tot en met 2 april 2018 via mail aan contact@kaagentfoundation.be  
  • De reguliere tarieven voor tribune 2 en 4 zullen gelden voor deze plaatsen. Mensen met een beperking hebben recht op één gratis begeleider. Seizoenskaarthouders met een tijdelijk beperkte mobiliteit kunnen kosteloos een rolstoelplaats in vak RS 232 innemen, doch hun zitje zal voor de betreffende wedstrijd vrijgegeven worden via 'free your seat'.
  • In opdracht van KAA Gent Foundation zullen elke wedstrijd twee extra vrijwilligers verbonden aan Inter worden ingezet. Dat brengt het aantal begeleiders voor supporters met een beperking tijdens wedstrijden van KAA Gent in de Ghelamco Arena op zes.

Meer informatie over de toegankelijkheid van de Ghelamco Arena voor supporters met een beperking.

Voor al uw vragen kan u terecht bij de KAA Gent Foundation via contact@kaagentfoundation.be