CHARTER KAA GENT JEUGD SEIZOEN 2023-2024

GEDRAGSLIJN BINNEN DE CLUB

01. KAAG-ATTITUDE

1.1. ETHISCH

Iedere speler, trainer, ouder en medewerker gedraagt zich waardig, sportief en in alle omstandigheden respectvol ten aanzien van elkaar en derden (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van andere clubs, scheidsrechters, …).

Elke vorm van pestgedrag dient zo snel mogelijk gemeld te worden. Elke getuige die nalaat dit te doen zal ook gesanctioneerd worden. Pesten wordt niet getolereerd en zal zéér streng bestraft worden.

Ook respect ten aanzien van de infrastructuur en het materiaal binnen het BTC is van groot belang.

1.2. LIFESTYLE

Elke speler doet er qua trainingsarbeid én lifestyle, van thuis uit ondersteund door de ouders, alles aan om in optimale fysieke en mentale conditie te verkeren. Dat betekent ook dat ongezonde suikers en andere niet-prestatiebevorderende voeding ten stelligste afgeraden wordt, zowel binnen het BTC als binnen de thuissituatie van de speler.

1.3. AFSPRAKEN & STIPTHEID BIJ TRAININGEN/THUISWEDSTRIJDEN

 • Elke speler zorgt ervoor dat hij bij elke training minimaal 5 minuten voor het voorziene aanvangsuur klaar is om te trainen.
 • U8 t.e.m. U9 zijn stipt 1 u. voor de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer.
 • U10 t.e.m. U12 zijn stipt 1.15 u. voor de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer.
 • U13 t.e.m. U18 zijn stipt 1.30 u. voor de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer.
 • Bij élke laattijdigheid dient de trainer telefonisch (niet per sms of whatsapp) verwittigd te worden, bij voorkeur door de speler zelf, zeker bij de bovenbouwcategorieën.

1.4.   AFSPRAKEN & STIPTHEID BIJ UITWEDSTRIJDEN

 • Indien rechtstreeks, is iedereen stipt aanwezig in de kleedkamer op bovenvermelde tijdstippen, idem voor wat de thuiswedstrijden betreft.
 • Bij busverplaatsingen is iedere speler 15 minuten voor het vertrekuur van de bus op KAA Gent of aan de afgesproken opstapplaats aanwezig.
 • Bij élke laattijdigheid dient de trainer telefonisch (niet per sms/whatsapp) verwittigd te worden, bij voorkeur door de speler zelf, zeker bij de bovenbouwcategorieën.
 • Een speler kan rechtstreeks naar de locatie van de uitwedstrijd gaan indien zijn woonplaats dichter is dan de dichtste opstapplaats.
 • Elke speler stapt bij terugkeer af op de plaats waar hij is opgestapt.
 • Elke speler heeft recht op één joker gedurende het seizoen dewelke hij kan inzetten om bv. toch eens na een wedstrijd rechtstreeks door te gaan, om elders af te stappen dan de opstapplaats, … Dit wordt bijgehouden door de teamtrainer. Deze uitzondering wordt persoonlijk bij de teamtrainer aangevraagd uiterlijk bij de laatste training voorafgaand aan de wedstrijd. Last minute meldingen of vragen op de dag van de wedstrijd worden niet geaccepteerd.
 • Ouders, familie, aanverwanten en supporters kunnen geen gebruik maken van de bus. De bus is exclusief voor spelers en staf.

1.5.   GSM-VERBOD

 • Vanaf 1 juli 2019 heerst een algemeen gsm-verbod zodra de speler de kleedkamer betreedt. Bij aankomst wordt de gsm in het trainersbakje gedeponeerd. Na het douchen kan de speler zijn gsm terug meenemen. Deze regel geldt ook voor spelers in revalidatie.
 • Vanaf 1 juli 2019 heerst een algemeen gsm-verbod in de krachtruimte en aanverwante werkruimtes zoals dokterswachtzaal, kiné-ruimte…
 • Gebruik van gsm, tablet… op de bus is enkel toegestaan bij terugkeer.
 • Gebruik van de gsm is verboden bij alle gemeenschappelijke activiteiten in het kader van wedstrijden, tornooien of stages (maaltijden, wandelingen, andere teamactiviteiten).
 • Er zal de spelers toegestaan worden muziek te voorzien in de kleedkamers.

1.6    ROOKVERBOD

Vanaf 1 juli 2019 heerst op ons BTC een algemeen rookverbod.

1.7    REVALIDATIE

 • Gezien de jarenlange exclusieve samenwerking met Frank Wezenbeek willen wij jullie naar deze praktijk verwijzen wanneer een speler gekwetst is, maar nog niet in de fase zit dat hij zijn revalidatieprogramma kan afwerken op de club.
 • Een speler die gekwetst is en op de club kan revalideren, wordt elke training verwacht en meldt zich in de revalidatieruimte voor aanvang van de training.
 • Alle andere informatie staat neergepend in een medisch protocol en wordt bij aanvang van de voorbereiding aan elke speler bezorgd.

 

 

 

1.8    ATTITUDE OUDERS

 • Voor, tijdens en na trainingen én wedstrijden dragen ouders en familieleden een voorbeeldfunctie, net als onze coaches en teambegeleiders.
 • Elke ouder gedraagt zich loyaal en constructief ten aanzien van elke andere speler.
 • Elke ouder heeft recht op een eigen mening. Ongenoegen en kritieken mogen geventileerd worden, maar graag enkel en uitzonderlijk na het aanvragen van een persoonlijk gesprek, in eerste instantie bij de coaches.
 • Coaching is het domein van de technische staf. Elke KAAG-voetbalouder onthoudt zich volledig van het geven van sportieve richtlijnen. De sfeer langs de zijlijn is steeds rustig en sereen.

1.9.   SOCIAL MEDIA & WEDSTRIJDBEELDEN

 • Ter positieve exposure, maar met de nodige sereniteit, zal KAA Gent-jeugd blijvend inzetten op social media.
 • Filmpjes, leuke posts en andere initiatieven ter verrijking van de algemene jeugdwerking worden aangemoedigd en mogen altijd bezorgd worden via ons kanaal op Instagram: https://www.instagram.com/kaagentjeugd/
 • De wedstrijdbeelden, gefilmd door KAA Gent, dienen uitsluitend ter ontwikkeling van onze jeugdspelers. Ze worden niet aangewend voor persoonlijke doeleinden.
 • Jeugdspelers en hun ouders tonen zich te allen tijde loyaal aan de club en zijn werking.  Aanstootgevende berichten die andere spelers, coaches, mensen uit de sportieve staf of medewerkers van de club in een negatief daglicht kunnen brengen, worden niet getolereerd.

1.10. MINI- EN ZAALVOETBAL, VOETBALSCHOLEN & ANDERE SPORTEN

 • Mini- en zaalvoetbal worden toegestaan tot en met U12, maar ten strengste verboden vanaf U13, tenzij het een KAAG-teamactiviteit betreft. 
 • Deelname aan activiteiten van andere voetbalscholen of -academies wordt NIET toegestaan.
 • Ouders hebben de meldingsplicht om de club te informeren van deelname aan voetbalactiviteiten buiten KAA Gent.
 • Hoewel het beoefenen van andere sporten niet verboden is, vragen wij toch aan de ouders om hierover een melding te maken, bijvoorbeeld als hun kind gaat skiën tijdens het verlof.

02.   KAAG - KLEDIJ & ACCOMMODATIE

2.1. WEDSTRIJDKLEDIJ

 • Bij officiële KAAG-activiteiten wordt de uitrusting en verplichte kledij bepaald door de teamcoach.
 • Voor, tijdens en na wedstrijden dragen spelers enkel de daarvoor door KAA Gent voorziene clubkledij.
 • Tijdens de wedstrijd draagt elke speler zijn wedstrijdtrui in zijn short, de kousen steeds opgetrokken (tot onder de knie). We profileren ons low profile en maken het verschil als voetballer, coach en teambegeleider.  We onderscheiden ons in eenvoud en professionalisme.
 • Elke speler is zelf verantwoordelijk en draagt zorg voor zijn (gepersonaliseerd) kledingpakket.
 • De wedstrijduitrusting is en blijft eigendom van KAA Gent. De wedstrijdkledij wordt na elke wedstrijd respectvol terugbezorgd aan de teambegeleiders op de plaats die zij voorzien.

2.2. TRAININGSKLEDIJ

 • Om te trainen zijn enkel de eigen blauwwitte clubkleuren toegelaten.
 • Aangezien we elke training 100% intensiteit verwachten, zijn scheenbeschermers op elke veldtraining verplicht.

2.3. JUWELEN & ACCESSOIRES

Tijdens trainingen en wedstrijden is het verboden om kettingen, uurwerken, oorringen… te dragen.

2.4.   MATERIAAL

 • Het plaatsen van het grote materiaal (bv. verplaatsbare doelen) voor, tijdens en na de trainingen gebeurt steeds door het voltallige team. Het terugplaatsen op de daarvoor aangeduide plaatsen is de verantwoordelijkheid van spelers en coaches.
 • Elke week zijn bepaalde spelers, op basis van de door de coach opgemaakte lijsten, verantwoordelijk voor het kleine materiaal zoals ballen, kegels, hesjes, … Deze verantwoordelijkheid geldt tot en met het zorgvuldig opbergen na de training.
 • Het is de verantwoordelijkheid van spelers en coaches dat er na de training geen verbanden, flesjes, blikjes, … achterblijven op het terrein.
 • De drank wordt voor aanvang van de training telkens op de bank in de dug-out geplaatst.

2.5.   KLEEDKAMERS

 • Na elke training en wedstrijd worden de kleedkamers netjes verlaten, dus zonder verbanden, tapes, flesjes of papiertjes op de grond of op de banken. Iedere speler is niet enkel verantwoordelijk voor zijn eigen plaats, maar voor de volledige kleedkamer.
 • Schoenen worden buiten schoongemaakt op de speciaal daarvoor voorziene schoenborstels.
 • De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke waardevolle voorwerpen.

 

2.6.   HARTSLAGMETER

Vanaf U13 beschikt elke speler over een eigen hartslagmeter, zelf aan te kopen.

 

03.   SPEELGELEGENHEID EN NIET-SELECTIES

3.1 WEDSTRIJDMINUTEN

 • Bij 5v5 speelt elke speler elke wedstrijd minstens 25% van de wedstrijdminuten. 
 • Bij 8v8 speelt elke speler elke wedstrijd minstens 25% van de wedstrijdminuten.
 • Bij U13 en U14 speelt elke speler tijdens de reguliere competitie minstens 1/4e van de wedstrijd waarvoor hij geselecteerd is.
 • Bij U15, U16 en U18 is speeltijd afdwingen de boodschap.
 • Vanaf U18: uitsluitend een verhaal van speelminuten afdwingen.
 • Trainingsaan- en afwezigheden worden in rekening gebracht bij selecties en speelminuten.

3.2. NIET-SELECTIES

Fitte, niet-geselecteerde spelers én spelers die al op het veld kunnen revalideren van U15 t.e.m. U18 worden bij thuiswedstrijden van hun team op zaterdag trainingsklaar op het BTC verwacht. Bij U13 en U14 worden deze jongens bij de wedstrijdkern verwacht en krijgen ze van de physical coach de nodige trainingsrichtlijnen vóór de wedstrijd.

In het geval van niet-selectie bij een uitwedstrijd van het team, dan zullen de spelers een programma bezorgd krijgen door de physical coach dat dan thuis uitgevoerd moet worden en gerapporteerd worden.