“We are one Family – We Are Buffalo”. In seizoen 2023-2024 wordt op het Buffalo Talent Center (BTC) teruggegrepen naar de basis en willen we het blauwwitte clubgevoel bij spelers en coaches maximaal ontwikkelen om een zo groot mogelijke verankering binnen onze jeugdwerking te bewerkstelligen. 

Voor de komende beleidscyclus heeft de KAA Gent jeugdwerking een eigentijdse en ambitieuze missie & visie uitgewerkt met als objectief dominant, aanvallend en realistisch voetbal op de mat te leggen:

  • De KAA Gent jeugdwerking wil - gestuwd door een duurzaam jeugdbeleid - dé voorbeeldclub in Vlaanderen zijn inzake attractief, technisch en aanvallend voetbal.
  • Opleiding, opvoeding en ontwikkeling zijn in de KAA Gent jeugdwerking onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld en moeten voor een zo groot mogelijke doorstroom naar het eerste elftal zorgen.
  • De KAA Gent jeugdopleiding wordt vormgegeven door innoverende en motiverende coaches met veel expertise én een Buffalo-hart. 
  • In de KAA Gent jeugdwerking wordt gestreefd naar het winnen van wedstrijden volgens de Buffalo-filosofie met dominant, aanvallend en realistisch voetbal.
  • De KAA Gent jeugdwerking wordt gedragen door de pijlers infrastructuur, medische/fysieke opvolging en een gedragen en herkenbare sportieve visie. Hierin zal in de toekomst nog meer geïnvesteerd worden om uit te groeien tot een Buffalo Talent Center waar ontwikkeling, wetenschap en sportieve groei hand in hand gaan. 

In de high performance cultuur, die op het Buffalo Talent Center (BTC) heerst, staat talent centraal. Gedurende hele opleiding zal talent geïdentificeerd en verder ontwikkeld worden met aandacht voor het individu. Elke speler binnen de jeugdopleiding is een high potential en willen we beter maken als voetballer, als sportpersoonlijkheid, als student en als mens. Naast de voortdurende fysieke monitoring en opvolging (antropometrie, testbatterij, data-analyse, …), zal elke speler individueel bijgespijkerd worden op technisch-tactisch (POP/PAP, videoanalyse, traptechniek, positietraining, …) en mentaal vlak (intelligym, scarab, …) volgens de meest moderne en wetenschappelijke onderbouwde trainingsmethodes.  Doorheen het seizoen zullen workshops georganiseerd worden rond maatschappij-relevante thema’s (social media, pestgedrag, lifestyle en voeding, leven als en met een topsporter, …) om spelers nog meer onder te dompelen in de waarden en normen van een KAA Gent topvoetballer.  Studies nemen een belangrijke plaats in op het Buffalo Talent Center (BTC). Door de samenwerking en periodieke communicatie met de scholen binnen het scholenproject worden de studieresultaten van de spelers opgevolgd en worden waar nodig geremedieerd via studiebegeleiding en een taalbad Nederlands voor anderstaligen. 

Vanuit het BTC management en de hele sportieve staf wensen we jou een succesvol, leerrijk, uitdagend en vooral plezant voetbalseizoen toe.