Binnen het Buffalo Talent Center 2.0. vormen sleutelwoorden als discipline, hard work, dedication, geduld, doorgedreven doorzettingsvermogen, flexibiliteit en maximale individuele ontwikkeling de hoekstenen van onze werking. In een jaar waarin de impact van de corona-dreiging alomvattend bleek, stellen we vast dat deze kernwaarden net de reden zijn waarom 2020-2021, zelfs al konden er geen wedstrijden doorgaan, geen verloren jaar hoeft te betekenen.

We zijn erin geslaagd om desondanks alle obstakels die de opgelegde corona-maatregelen met zich meebrachten toch een volwaardig trainingsprogramma te organiseren waarbij de sessies met kleine groepen juist een opportuniteit bleken om maximaal in te zetten op het individu. Uit de technische en fysieke proeven is alvast gebleken dat er, zelfs tijdens een corona-jaar, enorme stappen gezet zijn geweest door de spelers onder begeleiding van hun coaches.

We zijn er ook in geslaagd om de partnerships met twee scholen binnen GO Gent op een kwalitatieve manier uit te rollen, tot grote mate van tevredenheid van de ouders van spelers betrokken in deze trajecten. Dit, en nog zo veel meer, hebben we onder moeilijke omstandigheden toch nog kunnen realiseren door de inzet van eenieder, waarvoor onze grootste appreciatie en bewondering.

BTC 2.0. is aan de basis een verhaal van continue groei en ontwikkeling. Ondanks al wat reeds werd gerealiseerd, moeten we steeds vooruit kijken en nadenken over manier en innovaties die onze spelers optimaal kunnen voorbereiden op de toekomst. Enkel door op deze zelfkritische manier te blijven evalueren en analyseren, kunnen we stappen voorwaarts blijven zetten. Het mag dan ook duidelijk zijn dat we in 2021-2022 nog beter willen doen dan voorheen.   

Door een hoge graad van expertise in het trainerskorps te behouden en zelfs uit te diepen, aangevuld met nieuwe insteken en innovaties binnen onze trainingsmethodieken en -opvolging (bv. GPS-tracking en data-analyse), maken we ons sterk uw zoon de allerbeste inhoudelijke begeleiding te kunnen geven.

Ook naast het veld evolueren we verder. Onze scholenprojecten zullen een enorme groei kennen richting volgend seizoen, dus de educatieve opvolging zal navenant stijgen. We faciliteren ook maximaal in comfort en ondersteuning door extra vervoerstrajecten, gastgezinnen en internaatplaatsen, alsook door de verdere uitbouw van de rol van de zorgcoördinator op de club.

Binnen een sportief-educatief totaalverhaal, maar ook bij de opleiding van onze jongere leeftijdscategorieën zijn de belangrijkste parameters voor succes op lange termijn TALENT en ONTWIKKELING. Het sportief management, in nauwe samenwerking met onze cel Scouting & Rekrutering, hebben dit seizoen een doordacht beleid gevoerd opdat volgend seizoen alle spelerskernen, zonder uitzondering, kwalitatief versterkt zullen zijn.

We kijken alvast reikhalzend uit naar 2021-2022, waarbij we iedereen, bij leven en welzijn, terug mogen ontvangen op het Buffalo Talent Center tijdens één van de trainingen of wedstrijden !!                     

Het BTC Management