De Health & Sports Hub KAA Gent is een medisch centrum met hooggekwalificeerde artsen en specialisten, die in samenwerking met KAA Gent, hun geneeskundige zorg en expertise bieden aan alle spelers van KAA Gent, recreatieve sporters en niet-sporters. Dit uniek concept is gevestigd op het Buffalo Talent Center (jeugdcomplex KAA Gent).

De Hub is een gezamenlijk initiatief van clubarts Jens De Decker en hoofdkinesitherapeut Matti Mortier.

Ze bieden een direct toegankelijke ambulante zorg, gespecialiseerd in huisartsgeneeskunde, sportgeneeskunde en orthopedie. Ook buurtbewoners kunnen langsgaan in de Health & Sports Hub Huisarts Bourda ontvangt hen om elke mogelijke medische klacht op te volgen. Dit kan wel enkel op afspraak.