Over het logo en de bijnaam van KAA Gent

Over het logo en de bijnaam van KAA Gent

KAA Gent heeft als bijnaam: de Buffalo’s. Elke wedstrijd wordt de kreet “Buffalo! Buffalo! KAA Gent!” op de tribunes geroepen. Dat is zo sinds de jaren ’20. Vanaf 1924 tooit een indiaans opperhoofd de vlag van KAA Gent. Sinds 2001 vervult Buffalo Ben de rol van mascotte op en rond het veld. In 2010 kreeg hij Buffalo Mel aan zijn zijde.

Geschiedenis

De herkomst van de kreet “Buffalo!” dateert van 1895. Toen kwam het circus van de Amerikaan William Cody, bijgenaamd Buffalo Bill, voor het eerst naar Gent. In de show werd het publiek aangespoord “Buffalo! Buffalo!” te roepen. Naar aanleiding van de doortocht van William Cody, introduceerden Gentse studenten de kreet in het Gentse studentenleven. Zo werd in 1913 Koning Albert I tijdens zijn bezoek aan de Gentse Universiteit verwelkomd met “Buffalo! Buffalo!”.

Tijdens de Olympische Spelen van Antwerpen in 1920 beantwoordde de Belgische atleet Omer Smet, lid van de atletiekafdeling van KAA Gent, het ritmische geschreeuw van de Amerikaanse delegatie met de studentikoze kreet “Buffalo! Buffalo!”. Samen met hem kreeg KAA Gent sindsdien als bijnaam De Buffalo’s. De vereniging gebruikte  deze bijnaam voor het eerst in haar tijdschrift in 1921. In 1924 verscheen voor het eerst een indiaans opperhoofd op een supportersvlag van de voetbalafdeling van KAA Gent.

De lange tijd die verstreek tussen de komst van Buffalo Bill in 1895 en het gebruik van een native American als logo in een sportieve context verklaart waarom de cowboy William ‘Buffalo’ Bill Cody in 1924 een indiaan werd. De Gentenaars associeerden zijn circus, dat zowel in 1895 als in 1906 Gent bezocht, bijna dertig jaar later vooral met de Sioux en de opvallende hoofdtooi van de chiefs die in het circus optraden.  Vandaar dat sindsdien een indiaan de vlag van de Buffalo’s siert.

 

Maatschappelijk debat

Uit het vraaggesprek tussen De Standaard en mevrouw Suzan Shown Harjo blijkt niet dat mevrouw Suzan Shown Harjo voor het interview al gehoord had van KAA Gent of het logo, de mascotte of de bijnaam van KAA Gent. De onmiddellijke gelijkschakeling met de Amerikaanse context brengt mevrouw Suzan Shown Harjo er toe om dit alles als ‘racistisch’ te catalogeren.  

KAA Gent heeft te veel respect voor het levenswerk van mevrouw Suzan Shown Harjo en haar enorme belang voor de inheemse Amerikanen om haar dit ten kwade te duiden. KAA Gent is zich immers heel goed bewust van het maatschappelijk debat dat in de Amerikaanse samenleving woedt rond het gebruik van indiaanse stereotiepen en karikaturen door sportclubs.  

De context waarin het KAA Gentlogo en de bijnaam tot stand kwamen, werden om deze reden bijvoorbeeld in de Champions League brochure van de club omstandig geduid. In januari 2016 werd over dit onderwerp informatie opgevraagd door een journalist van de Amerikaanse nieuwszender CNN. Af en toe dient het verhaal ook geduid te worden aan Amerikaanse toeristen die de Ghelamco Arena bezoeken. Nooit eerder werden de Buffalo’s, het logo of de mascottes om racistische redenen op onbegrip onthaald.

Er zijn immers enkele niet onbelangrijke kanttekeningen te maken, zowel rond het gebruik van de bijnaam “Buffalo”, het logo, als het optreden van de Gentse mascottes, waardoor we menen dat de Buffalo traditie van KAA Gent niet als racistisch kan begrepen worden.

Logo 

Het logo van KAA Gent is, in tegenstelling tot bepaalde andere logo’s, geen stereotiepe karikatuur. Het is ook geen voorstelling van een agressieve wildeman. Het KAA Gent logo is een in profiel opgemaakte neutrale afbeelding van een native American, voor zich uitkijkend, de toekomst tegemoet.

Bijnaam

Onze naam is KAA Gent: Koninklijke Atletiek Associatie Gent. Onze bijnaam is sinds de jaren ‘20: de Buffalo’s. De bijnaam is het resultaat van een studententraditie, zoals dat kan gebeuren in  een studentenstad.

Mascottes

De rollen van Buffalo Ben en Buffalo Mel als mascottes van KAA Gent worden recenter ingevuld dan de naam en het logo laten vermoeden. Ben is 15 jaar actief, Mel 6 jaar. Ze staan in de eerste plaats symbool voor het familiale karakter van KAA Gent. Als vrijwilligers zetten ze zich in om al het positieve dat KAA Gent in zich draagt te vertegenwoordigen. Dat doen ze niet enkel op de sportieve activiteiten van de club, maar ook in het kader van supportersinitiatieven of bij de maatschappelijke activiteiten van de communitywerking.

Omwille van deze historische en culturele context waarbinnen de bijnaam en het logo tot stand kwamen en omwille van de positieve rol die de mascottes spelen, menen we dat KAA Gent in de geschetste Europese context op geen enkele wijze de inheemse Amerikanen racistisch of beledigend bejegent.