KAA Gent United: tegen racisme en discriminatie

KAA Gent United: tegen racisme en discriminatie

In 2016 verscheen het boek ‘Vuile Zwarte. Racisme in het Belgische voetbal’ van Paul Beloy en Frank Van Laeken. Vandaag houdt de driedelige documentaire FC United de Belgische voetbalwereld een spiegel voor. Het is van groot belang dat maatschappelijke problemen op en rond onze voetbalvelden worden benoemd en dat knelpunten worden geduid.

Racisme en discriminatie in het voetbal vraagt een integrale aanpak met duidelijk geformuleerde en concrete actiepunten rond sensibilisering, opleiding en handhaving aan de basis: op en rond de velden van onze voetbalclubs.

Ondanks de publicatie van de handleiding ‘Discriminerende en kwetsende spreekkoren en uitlatingen’ door de Pro League in november 2019, ondanks het ’Actieplan Discriminatie en Racisme’ van de KBVB, Voetbal Vlaanderen en ACFF in maart 2021, ondanks de sinds 2013 volgehouden campagne ‘Say No to Racism’ van UEFA moeten we vaststellen dat de voetbalwereld zich tergend traag aanpast aan onze intussen superdivers geworden samenleving.

Prioriteit sinds 2008

KAA Gent maakte in 2008 van de aanpak van discriminatie en racisme een prioriteit. KAA Gent en haar KAA Gent Foundation zetten deze prioriteit sinds 2009 om in concrete acties. Sinds 2014 werken we ook rond dit thema samen met de Stad Gent en met alle Gentse voetbalclubs.

Wat we doen 

We ontwikkelden zelf een basisopleiding voor clubbestuurders, vrijwilligers en trainers met aandacht voor in onze stedelijke context relevante thema’s als intercultureel samenleven en respect voor diversiteit. We bieden een scheidsrechtersopleiding waarbij we bijzondere aandacht hebben voor een diverse instroom van jongeren uit onze Elk Talent Telt clubs. We organiseren actieweekends waarbij we ons tot de ouders van onze voetballertjes richten. Bij alle Gentse voetbalclubs, ook in de Ghelamco Arena, hangen boodschappen tegen discriminatie en oproepen om problemen te melden zodat we ze concreet en kort op de bal kunnen aanpakken.

Geen tolerantie voor racisme op de tribunes

We stellen vast dat in onze tribunes het bewustzijn rond deze problematiek groot is. Individuele uitingen van racisme of discriminatie worden door omstaanders steeds minder getolereerd. Wanneer er zich een incident voor doet, kan de club rekenen op concrete meldingen van medesupporters, waarna de nodige maatregelen worden genomen. Dit betekent niet dat er geen probleem (meer) is, doch het draagvlak is groot om effectief op te treden waar nodig.

Lokaal voetbal

Rond de lokale voetbalvelden is er nog meer werk te doen. Wanneer we ons rond dit thema in de voorbije jaren tot onze federatie hebben gericht, botsten we op procedures, soms ook op onbegrip. We hadden al te vaak de indruk dat onze stedelijke problematieken ongehoord en onbegrepen werden.

We verwelkomen daarom de recente beleidsintenties van de KBVB en Voetbal Vlaanderen om racisme en discriminatie sructureel aan te pakken. We reiken vandaag opnieuw de hand aan de voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken, de Pro League, de KBVB en Voetbal Vlaanderen om samen en meer dan ooit aan de slag te gaan. Met de uitvoering van concrete acties aan de basis: op en rond de velden en in de stadions van de voetbalclubs. Met als sluitstuk snelle procedures met sancties voor overtreders. Concreet, werkbaar en resultaatgericht zijn de sleutelwoorden.

KAA Gent Foundation

Intussen werken we ook in de sociaal-sportieve projecten van onze KAA Gent Foundation wekelijks met honderden Gentenaars rond dezelfde waarden: respect, fairplay, non-discriminatie. In Gent heeft een voetbalveld meer dan twee doelen. Ook dat ziet u vanavond in FC United.

Meer informatie over onze initiatieven rond dit thema: