Jeugdvoetbal met een plus

Onder leiding van KAA Gent, de Stad Gent en Racing Gent werd in 2015-16 het Elk Talent Telt partnerschap rond jeugdvoetbal in Gent opgericht. Intussen maken 15 Gentse clubs met jeugdvoetbal deel uit van deze unieke samenwerking, die wordt gecoördineerd door de KAA Gent Foundation.

Daarbij wordt jeugdvoetbal, in samenwerking en in samenspraak met de Gentse voetbalclubs, ook gebruikt als instrument om deze kinderen en jongeren meer kansen te geven op zelfontplooiing en talentontwikkeling. We beschouwen de voetbalruimte als een krachtige en gezonde leeromgeving waarbinnen kinderen en jongeren hun sporttechnische en sociale vaardigheden optimaal moeten kunnen ontwikkelen. Er wordt hierbij bijzondere aandacht besteed aan voetbalwaarden als respect, fairplay, diversiteit en samenspel.

Op deze wijze wordt in de Gentse voetbalclubs een plus ontwikkeld waardoor een meer duurzame band tussen de Gentse jeugdvoetballers, de Gentse voetbalclubs en de Gentse buurten wordt bevorderd. Samen met de partnerclubs werken we in Gent aan een brede voetbalbasis met maatschappelijke meerwaarde en kwaliteitsvolle opleidingsmogelijkheden. Elk kind moet zich, op een niveau dat voor hem/haar geschikt is, optimaal kunnen ontwikkelen.

15 Gentse Elk Talent Telt partnerclubs

De Elk Talent Telt partnerclubs  ondertekenden een charter waarmee ze zich engageren voor kwaliteitsvol en geëngageerd jeugdvoetbal in Gent: Hou ende Trou Zwijnaarde, Jago Sint Amandsberg, KAA Gent Ladies, KAA Gent, KRC Gent Zeehaven, KVE Drongen, KVV Sint-Denijssport, KSCE Mariakerke, SKV Oostakker, Standaard Muide, SV Wondelgem, VSV Gent, FC Rooigem, VC Zwijnaarde en KFC Sint-Kruis-Winkel.

Enkele cijfers over de Elk Talent Telt Clubsamenwerking seizoen 2016-17:

- 15 clubs, 196 jeugdtrainers, 3072 jeugdspelers

- 35 vormingsmomenten voor jeugdtrainers, jeugdcoördinatoren en clubmedewerkers

- 15 jeugdwerkingen nemen deel aan UiTPAS

- 30 jeugdtrainers liepen stage in het KAA Gent Talent Center, 60 jeugdtrainers namen deel aan demonstratietrainingen van het KAA Gent Talent Center

- 3 Fair-Play actieweekends

- Werkgroepen rond meisjes-, dribbel en G-voetbal.

- 150 deelnemers/seizoen Elk Talent Telt jeugdtrainingen gegeven door gediplomeerde trainers KAA Gent en KRC Gent.

- 2 partnerclubs worden intensief maatschappelijk ondersteund rond diversiteit, ouderbetrokkenheid, buurtwerking en vrijwilligerswerking

- Er werden 2200 rugzakken verdeeld onder de jeugdvoetballers van de partnerclub

- 2204 Gentse jeugdspelers werden uitgenodigd om een wedstrijd in het kader van de Europa League bij te wonen

- Tien Gentse voetbalclubs ontvingen voor hun jeugdwerking in totaal € 61.460 ondersteuning. De clubs zullen de middelen aanwenden om de sportieve en maatschappelijke werking van hun jeugdwerking verder te versterken.

Elk Talent Telt is een project van de KAA Gent Foundation, uitgevoerd in opdracht van de Stad Gent, KAA Gent en KRC Gent Zeehaven. Met de financiële steun van de Stad Gent en KAA Gent. De Elk Talent Telt clubsamenwerking krijgt ondersteuning van Telenet, Borginsole, Wilink, Jartazi, De Gentenaar en de Nationale Loterij.